Over het Notarishuis

In oorsprong dateert het rechthoekige huis uit de late middeleeuwen. Althans, de kelders met hun kruisgewelven stammen uit die tijd. Het huis kreeg zijn huidige gedaante bij een grote vernieuwing in de 18e eeuw. Het verfijnde rococo-stucwerk van de grote hal en de rijkgesneden trapleuning in dezelfde stijl stammen uit het derde kwart van de 18de eeuw. De gevel met de dubbele voordeur  waarschijnlijk uit het begin van de 19e eeuw. Het in Louis XV-vormen uitgevoerde smeedijzeren raamhekje, met het familiewapen Van Heeckeren-Van Westerholt, pronkt boven de ingang. Het statige geheel herinnert aan de tijd, waarin adelijke families en hoge bestuursambteneren hun winterdomicilie aan de Bakkerstraat hadden.

In 1943 verkocht toenmalige bewoonster mevrouw Van Nagell haar hele bezit aan de Gemeente Arnhem, welke in de akte luidde als: "Het herenhuis met inbegrip van de daarin aanwezige trap, met koetshuis, stal, erf en tuin".

In 1952 ruilt Gemeente Arnhem het huis met een huis aan de Weverstraat 16, waarbij de nieuwe eigenaar, "Het Notariaat te Arnhem", fl. 8.000,- moet bijbetalen.
De Arnhemse notarissen herstellen dan, met hulp van Monumentenzorg, het pand van de uitgebreide oorlogsschade. Dit eenmaal voltooid zijnde, vernoemen zij het pand tot: "Notarishuis".

Het Notarishuis wordt als venduehuis door de notarissen ingezet voor de afwikkeling van nalatenschappen. Tot en met 2018 heeft het Notarishuis gediend als veilinghuis.

De veilingactiviteiten zijn sindsdien volledig naar Duiven en is in het Notarishuis Taxatiehuis Arnhem gevestigd. 

 

 

Taxateurs

Roger von Schükkmann
Algemeen taxateur kunst, antiek en inboedelgoederen

Roger von Schükkmann

Gecertificeerd TMV Waarde-expert
Annelies Evers
Taxateur Goud en zilver

Annelies Evers
Hennie Evers
Algemeen taxateur kunst, antiek en inboedelgoederen

Hennie Evers